“ДУ 3” є трєтьою частиною серії навчально-методичних комплексів “ДУ” і призначається для українських студентів-германістів, які навчаються у вищих мовних навчальних закладах на 3-му курсі. “ДУ 3” складається з підручника , СD з аудіотекстами та книги для викладача. Його метою є формування й удосконалення у майбутніх учителів і викладачів німецької мови професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції для спілкування в загальнокультурних, академічних і професійних ситуаціях на рівнях С 1.1 — С 1.2 і розвиток освітньої автономії студентів як необхідної умови ефективності навчання і їхньої готовності навчатися протягом усього життя. “ДУ 3” створено колективом німецьких і українських авторів — університетських викладачів і вчених на сучасних засадах кргнітивно-комунікативної, діяльнісно й особистісно орієнтовної методики навчання іноземних мов і культур з урахуванням компетентісного, рефлексивного та рівневого підходів.

Normalerweise kostet dieses Buch dich EUR2.23. Wenn Sie das Buch Книга для викладача. НМК DU3. [нім.] von von Autor Бориско Н. та ін. kostenlos erhalten möchten, können Sie die PDF-Version des Buches Книга для викладача. НМК DU3. [нім.] von einem unserer Partnerserver erhalten. Klicken Sie einfach auf den roten Download-Schaltfläche und Sie werden zu unserem Partner weitergeleitet, der die PDF-Dateien hat. Vergessen Sie auch nicht, sich auf unserer Partnerseite zu registrieren, um die PDF- Ausführung des Buches Книга для викладача. НМК DU3. [нім.] herunterladen zu können.

Download

Registrierung benötigt

Primärer Link