“DU-3” є третьою частиною серії навчально-методичних комплексів “DU-3” і призначається для українських студентів-германістів, які навчаються у вищих мовних навчальних закладах на 3-му курсі. “DU-3” складається з підручника і CD з аудіотекстами. Його метою є формування й удосконалення у майбутніх учителів і викладачів німецької мови професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції для спілкування в загальнокультурних, академічних і професійних ситуаціях на рівнях С 1.1 – С 1.2 і розвиток освітньої автономії студентів як необхідної умови ефективності навчання і їхньої готовності навчатися протягом усього життя. “DU 3” створено колективом німецьких і українських авторів — університетських викладачів і вчених на сучасних засадах когнітивно-комунікативної, діяльнісно і особистісно орієнтованої методики навчання іноземних мов і культур з урахуванням компетентісного, рефлексивного та рівневого підходів.

Normalerweise kostet dieses Buch dich EUR10.04. Wenn Sie das Buch НМК DU 3. [нім.] von von Autor Бориско Н. kostenlos erhalten möchten, können Sie die PDF-Version des Buches НМК DU 3. [нім.] von einem unserer Partnerserver erhalten. Klicken Sie einfach auf den roten Download-Schaltfläche und Sie werden zu unserem Partner weitergeleitet, der die PDF-Dateien hat. Vergessen Sie auch nicht, sich auf unserer Partnerseite zu registrieren, um die PDF- Ausführung des Buches НМК DU 3. [нім.] herunterladen zu können.

Download

Registrierung benötigt

Primärer Link