“DU 4” є четвертою частиною серії навчально-методичних комплексів “DU” і призначається для українських студентів-германістів, які навчаються у вищих навчальних закладах на 4-му курсі.

“DU 4” складається з підручника, книжки для викладача і компакт-дисків з аудіотекстами. Його метою є формування й удосконалення у майбутніх учителів і викладачів німецької мови професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетентності для спілкування в ситуаціях загальнокультурної, академічної і професійної сфер на рівнях С 1.2–С 2.1 і розвиток освітньої автономії студентів як необхідної умови ефективності навчання, їхньої майбутньої професійної діяльності та готовності навчатися протягом усього життя.

“DU 4” створено колективом німецьких і українських авторів – університетських викладачів і вчених на сучасних засадах когнітивно-комунікативної, діяльнісно і особистісно орієнтованої методики навчання іноземних мов і культур з урахуванням міжкультурного, компетентнісного, рефлексивного та рівневого підходів.

Normalerweise kostet dieses Buch dich EUR7.14. Wenn Sie das Buch ДУ 4. Навчально-методичний комплекс von von Autor Бориско Н. Ф. kostenlos erhalten möchten, können Sie die PDF-Version des Buches ДУ 4. Навчально-методичний комплекс von einem unserer Partnerserver erhalten. Klicken Sie einfach auf den roten Download-Schaltfläche und Sie werden zu unserem Partner weitergeleitet, der die PDF-Dateien hat. Vergessen Sie auch nicht, sich auf unserer Partnerseite zu registrieren, um die PDF- Ausführung des Buches ДУ 4. Навчально-методичний комплекс herunterladen zu können.

Download

Registrierung benötigt

Primärer Link